Category: Oracle

Bütün PL/SQL bloklarını recompile eden script

Aşağıdakı script ile veritabanında kullanıcıların yarattığınız bütün pl/sql bloklarını recompile edebilirsiniz. ( Not: Script 11g R2 de test edilmiştir. )

NAT Arkasında Oracle Rac Çalıştırma

Eğer bir gün Oracle Rac kurarsanız ve NAT arkasında çalıştırmak isterseniz connection problemi yaşayabilirsiniz. Ben Oracle Appliance üzerinde Oracle 11gR2 database cluster kurdum.

Drop Database (Veritabanı Silme)

Bir SID ‘yi yani veritabanını uçurmak için: $ sqlplus “/as sysdba” connect olunur ve aşağıdaki işlemler yapılır: shutdown abort; startup mount exclusive restrict; drop database; exit

DDL to recreate all your tablespaces

Veritabanı taşırken kaynak veritabınındaki tablespace’leri yeni veritabanında yeninden yaratmak için gerekli script leri kolayca bir SQL ile oluşturabilirsiniz: select ‘create tablespace ‘ || df.tablespace_name || chr(10) || ‘ datafile ”’ || df.file_name || ”’...

EM Console Hata Çözme

Olurya bir gün Oracle’ınızda “emctl” yani Enterprice Manager çalışmaz ise tekrar congifure ederek sorunu çözebilirsiniz. Oracle kullanıcısı ile login olduktan sonra $ emca -deconfig dbcontrol db -repos drop komutu ile Database Control Repository silinir....

Bir User yada Tablo icin verilmiş tüm haklar

Oracle’da hakları listelemek icin “dba_tab_privs ” sistem tablosu kullanılır. Örneğin  STARS kullanıcısının YURT kullanıcısına verdiği tüm hakları çekmek için; select * from dba_tab_privs  where owner = ‘STARS’ and  GRANTEE = ‘YURT’

Rebuild Indexes Script

Bir table_space deki tüm indeksleri yeniden oluşturur; SELECT ‘ALTER INDEX ‘|| INDEX_NAME || ‘ REBUILD’ from dba_indexes where tablespace_name  =  ‘STARS’ Bir user ‘a ait tüm indeksleri yeniden oluşturur; SELECT ‘ALTER INDEX ‘|| INDEX_NAME...

nls_length_semantics

Oracle’ da bu değer text alanların data type’ını belirler. BYTE ya da CHAR olabilir. Default değer BYTE ‘dır.

Toplu Kullanıcı Silme (Users Drop Script)

Oracle User’ların tamamını ya da bir çoğunu silmek istediğinizde “drop user” script’ini DBA’den otomatik oluşturmak için aşağıdakine benzer bir SQL kullanabilirsiniz. select ‘drop user ‘|| username || ‘ cascade;’ from dba_users where default_tablespace in...

Açılışta Controlfile Hatası

Elektrik kesintileri ya da makina kitlenmelerinden sonra Oracle açılışta controlfile hatası verebilir. Oracle default olarak 2 adet Controlfile  tutmaktadır. Anormal kapanma sırasında birisine yazıp  diğerine yazamaz ise uyusmazlık hatası verecektir. Bu durumda aşağıdaki işlemler...