Tagged: table

Kullanıcıyı başka TABLESPACE ‘e taşıma

Oracle da bir kullanıcıyı başka bir tablespace e taşımak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Ornegin LOGO_WORK isimli kullanıcı şu anda LOGO tablespace’de iken bunu LOGO_WORK isimli bir tablespace uzerine taşımak istiyoruz. Taşıma yapılacak user ile...

Lock Kaldırma

Oracle 11 ‘de tablo üzerinde kalan lock ları temizlemek için aşağıdaki adımlar izlenebilir.

Full Export’dan Tablo Çekmek

exp system file=full.dump full=y buffer=80960000 Yukarıdaki gibi “full=yes” ile aldığınız bir full dump dan bir ya da bir kaç tabloyu almak için aşağıdaki “imp” komutu yazılır: imp system file=full.dump tables=xxxx,yyyy  fromuser=username touser=username buffer=80960000 indexes=no...