Tagged: find

grep de file pattern kullanma

Linux da grep komutuyla sadece belli bir şablona uyan dosyaları aramak için find komutuyla beraber kullanabilirsiniz. find . *.php |xargs grep keyword Ya da hiç find kullanmadan include ile yapabilirsiniz: grep -r keyword –include...

Dosya Bulup Silme ( Find and Delete)

Belli bir şablona uyan dosyaları bulup silen shell komutu: find . -name [SABLON] -exec rm -f {} \; Örneğin “bck” uzantılı dodyaları bulup siler: find . -name *.bck -exec rm -f {} \;