Tagged: delete

Lock Kaldırma

Oracle 11 ‘de tablo üzerinde kalan lock ları temizlemek için aşağıdaki adımlar izlenebilir.

Clear Audits

Oracle 11g’den sonra Audit Destination parametresi OS yerine DB oldu. Audit bilgileri SYS.AUD$ tablosunda tutulmaktadır. Bu tablo SYSTEM tablespace üzerinde tutuluyor. Eger Audit bilgilerini belli aralıklarla silmez iseniz SYTEM tablosu dolacaktır ve eğer Auto...

Toplu Kullanıcı Silme (Users Drop Script)

Oracle User’ların tamamını ya da bir çoğunu silmek istediğinizde “drop user” script’ini DBA’den otomatik oluşturmak için aşağıdakine benzer bir SQL kullanabilirsiniz. select ‘drop user ‘|| username || ‘ cascade;’ from dba_users where default_tablespace in...

Dosya Bulup Silme ( Find and Delete)

Belli bir şablona uyan dosyaları bulup silen shell komutu: find . -name [SABLON] -exec rm -f {} \; Örneğin “bck” uzantılı dodyaları bulup siler: find . -name *.bck -exec rm -f {} \;  

RMAN ile Archive Log Silme

RMAN  üzerinden Archive Log’lar silinebilir:  $rman  komutu ile  RMAN> konsola düşülür.

Oracle’ı Unix/linux Sistemlerden Kaldırma

Oracle ‘ı Unix/Linux  sisteminizden tamamen kaldırmak için: 1.  Tüm oracle  servisleri durdurulur. AutoStart da çalışmıyorsa doğrudan makinayı restart edebilirsiniz       ps -aux      ->  Çalışan servisleri listelemek için.      Oracle user ın çalıştırdığı tüm servisleri kill...