Tagged: sil

Lock Kaldırma

Oracle 11 ‘de tablo üzerinde kalan lock ları temizlemek için aşağıdaki adımlar izlenebilir.

RMAN ile Archive Log Silme

RMAN  üzerinden Archive Log’lar silinebilir:  $rman  komutu ile  RMAN> konsola düşülür.

Oracle’ı Unix/linux Sistemlerden Kaldırma

Oracle ‘ı Unix/Linux  sisteminizden tamamen kaldırmak için: 1.  Tüm oracle  servisleri durdurulur. AutoStart da çalışmıyorsa doğrudan makinayı restart edebilirsiniz       ps -aux      ->  Çalışan servisleri listelemek için.      Oracle user ın çalıştırdığı tüm servisleri kill...