Category: SQL

Kullanıcıyı başka TABLESPACE ‘e taşıma

Oracle da bir kullanıcıyı başka bir tablespace e taşımak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Ornegin LOGO_WORK isimli kullanıcı şu anda LOGO tablespace’de iken bunu LOGO_WORK isimli bir tablespace uzerine taşımak istiyoruz. Taşıma yapılacak user ile...

Lock Kaldırma

Oracle 11 ‘de tablo üzerinde kalan lock ları temizlemek için aşağıdaki adımlar izlenebilir.

DDL to recreate all your tablespaces

Veritabanı taşırken kaynak veritabınındaki tablespace’leri yeni veritabanında yeninden yaratmak için gerekli script leri kolayca bir SQL ile oluşturabilirsiniz: select ‘create tablespace ‘ || df.tablespace_name || chr(10) || ‘ datafile ”’ || df.file_name || ”’...

Toplu Kullanıcı Silme (Users Drop Script)

Oracle User’ların tamamını ya da bir çoğunu silmek istediğinizde “drop user” script’ini DBA’den otomatik oluşturmak için aşağıdakine benzer bir SQL kullanabilirsiniz. select ‘drop user ‘|| username || ‘ cascade;’ from dba_users where default_tablespace in...

Limitli SQL

Bir SQL sonucu oluşan verilenlerin sadece 10 tanesini çekmek istiyorsunuz. Örneğin girilen son 10 haberi ana sayfada göstermek istiyorsunuz. Maalesef bunun için Oracle’da MySQL’deki gibi “limit” parametesi yoktur.