Category: PHP

PHP Kod Derleme (bcompiler)

PHP, bir script dilidir. Yani kodları çalıştırmak çin derlemeniz gerekmez.  Daha basit ifadeyle çalışacak dosyalar düz yazı dosyaları halindedir ve kullanılacağı ortamda bir yorumlayıcı tarafından yorumlanır. Bu, PHP ile yazacağınız programları, derlemek yani ortaya bir...

PHP Session’larını memcache üzerinde tutmak

PHP’de session session handler olarak default files gelir. Yani sunucu kendi dosya sisteminde tutar session bilgilerini. Ancak birden fazla web sunucusunu paralel calistiran bir sistem kurduğunuzda bu olmaz. Çünkü session’ların ortak biryerde tutulması gerekir....

Kolay XML Parse ( XML to Array)

Önce JSON sonra da JSON’ı ARRAY’a çevirerek çok kolay bir şekilde XML PARSE yapabilirsiniz. $xml = simplexml_load_string($xmlstring); $json = json_encode($xml); $array = json_decode($json,TRUE); var_dump($array);

PDO_OCI Kurulumu

PDO,  PHP Data Object in kısaltılmışıdır.  Sağladığı sürücü ile bir çok veritabanına kod degişikligi yapmadan bağlanabilmenizi sağlıyor. PHP’ den  Oracle’a bağlanabilmek  için “OCI” yerine alternatif olarak PDO kullanabilirsiniz. Eğer ZendFramework kullanıyorsanız mecburen PDO_OCI kullanmak...

WAMP üzerinde PEAR Kurulumu (Windows)

WAMP üzerinden PEAR kurulu olarak gelmiyor.  Kurulum için aşağıdaki adımları izleyiniz: C:\wamp\bin\php\phpX.X.X>php -d phar.require_hash=0 PEAR/go-pear.phar

Zend Framework için PoEdit Ayarları

PoEdit programını ZendFramework  ile beraber kullanabilmek için bazı ayarlar yapılması gerekiyor. PoEdit programının PHP ayırıştırıcısı ayarlarına girin. Dosya -> Tercihler -> Ayırıştıcılar -> PHP -> Düzenle      (File -> Preferences – Parsers -> PHP ->...