Tagged: backup

Yeni sunucuya RMAN Restore ve Upgrade (ASM to non-ASM Database Copy)

Aşağıda 11.2.0.2 sürüm ASM üzerinde Oracle Cluster ‘dan alınan RMAN backup, baska bir makinadaki 11.2.0.3 sürüm non-ASM standalone bir Oracle üzerine kopyalanıyor ve Upgrade işlemi yapılıyor. Eğer sürümler aynı olursa upgrade işlemine gerek kalmayacaktır....

Full Export’dan Tablo Çekmek

exp system file=full.dump full=y buffer=80960000 Yukarıdaki gibi “full=yes” ile aldığınız bir full dump dan bir ya da bir kaç tabloyu almak için aşağıdaki “imp” komutu yazılır: imp system file=full.dump tables=xxxx,yyyy  fromuser=username touser=username buffer=80960000 indexes=no...