Tagged: değiştir

Dosyadan kelime(ler) değiştirme

Bir dosyada geçen kelimeleri ya da satırı değiştimek için “sed” komutu kullanılır. sed -i .bck -e ‘s:eski:yeni:g’ <file_name>