Tagged: full

Full Export’dan Tablo Çekmek

exp system file=full.dump full=y buffer=80960000 Yukarıdaki gibi “full=yes” ile aldığınız bir full dump dan bir ya da bir kaç tabloyu almak için aşağıdaki “imp” komutu yazılır: imp system file=full.dump tables=xxxx,yyyy  fromuser=username touser=username buffer=80960000 indexes=no...