Tagged: konsol

Asterisk CLI Komutları

Aşağıda asterisk console dan çalıştırabileceğiniz CLI komutları yer almaktadır. Asterisk CLI Commnad Listing:

Database Kopyalama (Database Clone)

Konsoldan bir database’i kopyalamak için; mysqldump -u root -p dbname > db_name.sql mysqladmin create dbname -u DB_user –p mysql -u root -p < db_name.sql Bunu PHP üzerinden yapmak isterseniz aşağıdaki gibi bir sscript kullanabilirsiniz:...