Tagged: oracle

NAT Arkasında Oracle Rac Çalıştırma

Eğer bir gün Oracle Rac kurarsanız ve NAT arkasında çalıştırmak isterseniz connection problemi yaşayabilirsiniz. Ben Oracle Appliance üzerinde Oracle 11gR2 database cluster kurdum.

EM Console Hata Çözme

Olurya bir gün Oracle’ınızda “emctl” yani Enterprice Manager çalışmaz ise tekrar congifure ederek sorunu çözebilirsiniz. Oracle kullanıcısı ile login olduktan sonra $ emca -deconfig dbcontrol db -repos drop komutu ile Database Control Repository silinir....

PDO_OCI Kurulumu

PDO,  PHP Data Object in kısaltılmışıdır.  Sağladığı sürücü ile bir çok veritabanına kod degişikligi yapmadan bağlanabilmenizi sağlıyor. PHP’ den  Oracle’a bağlanabilmek  için “OCI” yerine alternatif olarak PDO kullanabilirsiniz. Eğer ZendFramework kullanıyorsanız mecburen PDO_OCI kullanmak...

Açılışta Controlfile Hatası

Elektrik kesintileri ya da makina kitlenmelerinden sonra Oracle açılışta controlfile hatası verebilir. Oracle default olarak 2 adet Controlfile  tutmaktadır. Anormal kapanma sırasında birisine yazıp  diğerine yazamaz ise uyusmazlık hatası verecektir. Bu durumda aşağıdaki işlemler...

Full Export’dan Tablo Çekmek

exp system file=full.dump full=y buffer=80960000 Yukarıdaki gibi “full=yes” ile aldığınız bir full dump dan bir ya da bir kaç tabloyu almak için aşağıdaki “imp” komutu yazılır: imp system file=full.dump tables=xxxx,yyyy  fromuser=username touser=username buffer=80960000 indexes=no...

Open and Fetch Cursor

Create Cursor: cursor TEST  is  select id, ad, soyad from perrsonel; Open Cursor: open TEST;

RMAN ile Archive Log Silme

RMAN  üzerinden Archive Log’lar silinebilir:  $rman  komutu ile  RMAN> konsola düşülür.

Oracle’ı Unix/linux Sistemlerden Kaldırma

Oracle ‘ı Unix/Linux  sisteminizden tamamen kaldırmak için: 1.  Tüm oracle  servisleri durdurulur. AutoStart da çalışmıyorsa doğrudan makinayı restart edebilirsiniz       ps -aux      ->  Çalışan servisleri listelemek için.      Oracle user ın çalıştırdığı tüm servisleri kill...