Tagged: pl/sql

Bütün PL/SQL bloklarını recompile eden script

Aşağıdakı script ile veritabanında kullanıcıların yarattığınız bütün pl/sql bloklarını recompile edebilirsiniz. ( Not: Script 11g R2 de test edilmiştir. )

Open and Fetch Cursor

Create Cursor: cursor TEST  is  select id, ad, soyad from perrsonel; Open Cursor: open TEST;